Преса про нас Архів 2014 Ведення державного земельного кадастру Інвентаризація земель. Преблеми її проведення та результати виконання.

    Інвентаризація земель. Проблеми її проведення та результати виконання.

 

 

Процес політичних та економічних трансформацій в Україні, на початку 90 років, потребував якісного розвитку. Але говорити про розвиток було рано, оскільки гостро відчувалася потреба інформації, зокрема про землю. Тому що земля, як тепер так і тоді, є головною складовою ресурсного потенціалу країни та інструментом вирішення проблем, що постають перед країною як у сфері економічного розвитку, так і в сфері забезпечення додаткових надходжень до бюджетів. Втім це можливо лише при раціональному її використанні. 
    Першим кроком на шляху до вирішення піднятого питання було прийняття в 1990 р. постанови Верховної Ради України «Про земельну реформу». Одним з ключових завдань її було проведення інвентаризації земель усіх категорій, яка б дала змогу забезпечити необхідною інформацією органи місцевого самоврядування і виконавчої влади для ефективного використання і розпорядження земельними ресурсами, адже саме на них покладено забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель. Однак, через слабку організацію виконання з боку місцевих рад всіх рівнів, на яких було покладене виконання даного завдання, а також неналежного фінансування, інвентаризація земель в повному об’ємі не виконана. 
    З часом терміни проведення робіт по інвентаризації були продовжені рядом нормативно-правових документів, які регламентують порядок проведення, строки, склад і зміст робіт з інвентаризації земель, зокрема, - розпорядженнями Кабінету Міністрів України № 434-р від 19.05.1999 р. та № 446-р від 26.09.2001 р.

Довідково: станом на 01.01.2006 року, згідно інформації про проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, інвентаризація земель проведена в таких обсягах:
- площа проінвентаризованих земель населених пунктів з початку проведення земельної реформи складає майже 238 тис. га або 71,2% від загальної площі (334,0 тис. га).
- площа проінвентарзованих земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів становить 160,1 тис. га або 79,1% від загальної площі (202,45 тис. га).

Необхідно підмітити, що дані показники містять застарілі дані стосовно земель різних категорії (обсяг робіт здійснюється в наростаючому підсумку, також не завершено до кінця роботу по деяких об’єктах, тобто за результатами роботи не виготовлено правовстановлюючих документів). Це означає, що не завершивши ще повномасштабної інвентаризації земель, доцільним є проведення оновлення її даних, а це в свою чергу вимагає залучення нових коштів. Крім того, при такому високому відсотку проведення інвентаризації земель лише 17,2 відсотків власників землі та землекористувачів відповідно оформили своє право на земельні ділянки. 

    Основою організації робіт з інвентаризації земель є п.21 доручення Прем’єр-міністра України від 26.07.2005 р. №37521/4/1-05 згідно якого розроблені землевпорядною службою і затверджені за погодженням з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади плани-графіки проведення цих робіт. 
    Наступним кроком є Указ Президента України від 21.11.2005 р. № 1643/2005, в якому також неодноразово прослідковується потреба завершення інвентаризації землі. В свою чергу, Кабінет Міністрів України одним з шляхів поступу до ефективної ринкової економіки, який представлений в Основних напрямах урядової політики в економічній та соціальній сферах на 2006 рік (затверджено постановою КМУ від 20.01.2006 р. № 42), визначив завершення інвентаризації всіх землекористувачів. 
    На даний час законодавчих актів більш як достатньо, залишилося лише виконувати їх на місцях. Що ж для цього потрібно і хто повинен це робити? 
    Як вже згадувалося, на органи місцевого самоврядування та виконавчої влади покладено забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони земель, отже саме вони повинні забезпечити організацію для завершення робіт з інвентаризації земель. При цьому цей процес вони повинні скоординувати між собою, адже ефективне розв’язання проблеми раціонального використання земельних ресурсів, сьогодні неможливе без виваженої і послідовної державної політики у цій сфері, чітко виконання намічених планів, програм та економічних заходів, дієвого контролю за ходом їх реалізації. Тут необхідно зважити і на такий чинник, як кошти, яких бракує в бюджетах, а тому потрібно критично проаналізувати на відповідному рівні це питання та передбачити в бюджеті на наступні роки фінансування робіт з проведення інвентаризації земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів у відповідності до затверджених планів-графіків. 
    В цьому процесі не слід недооцінювати значимості і ролі громадян та юридичних осіб при проведенні згаданих робіт, оскільки вони є в переважній більшості основними власниками і землекористувачами земельних ділянок. І необхідно більше уваги приділити на виділення коштів для відповідного оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, які знаходяться в їхньому користуванні або власності, адже правовстановлюючий документ дає юридичні гарантії на право користування і право власності на землю. Крім того, згідно ст. 2 Закону України «Про плату за землю», використання землі в Україні є платним, і виготовлення відповідних правовстановлюючих документів дасть можливість сплачувати кошти, за те що є в дійсності. 
    В загальному, виконання робіт з інвентаризації земель дасть змогу поповнити інформаційну базу для ведення державного земельного кадастру, законодавчо врегулювати земельні відносини, раціонально використовувати земельні ресурси, а також додатково виявити платників земельного податку, що суттєво поповнить бюджети різних рівнів. При цьому, доречно наголосити, що дані питання безпосередньо пов’язані з виконанням робіт з розмежування земель державної і комунальної власності, проведення нормативної грошової оцінки земель.
Отже, враховуючи все вище представлене можна сказати, що інструмент врегулювання піднятої проблеми є, а в розумних і умілих руках цей інструмент дасть позитивні наслідки у вирішенні багатьох державних проблем.

 

О. Карпа, Н. Олійник,  головні спеціалісти відділу державного земельного кадастру та моніторингу обласного головного управління земельних ресурсів

 

 

Опубліковано в журналі "Рада" №4-5 (45-46) 2006 р.