Кадастр і реєстрація Архів Вимога про надання заявником обмінних файлів при здійсненні державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок – необґрунтована

22 травня 2012

 Вимога про надання заявником обмінних файлів при здійсненні державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок – необґрунтована

 

До Держземагентства надходять численні звернення фізичних та юридичних осіб стосовно правомірності вимог територіальних органів Держкомзему, структурних підрозділів ДП “Центр Державного земельного кадастру” щодо надання заявником обмінних файлів при здійсненні державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок. Необґрунтована та законодавчо не підтверджена вимога щодо надання цих документів затримує оформлення договорів оренди.

Така практика набула широкого поширення. На перевірку з’ясувалось, що територіальні органи земельних ресурсів та структурні підрозділи державного підприємства “Центр Державного земельного кадастру” наполягають на наданні обмінних файлів формату ХМL для державної реєстрації договорів оренди землі із земель приватної власності у той час, коли реєстрація земельної ділянки вже відбулася раніше за посередністю обмінних файлів будь-яких інших форматів, що діяли на час її реєстрації, та інформація про неї вже є в автоматизованій системі ведення Державного земельного кадастру.

Відповідно до абзацу 2 пункту 16-1 Порядку ведення Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.11 № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі” (далі – Порядок) державна реєстрація договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється після державної реєстрації земельної ділянки.

Пунктом 16-2 Порядку передбачений вичерпний перелік документів, необхідних для здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності у випадку, якщо державна реєстрація земельної ділянки відбулась на етапі видачі правовстановлюючого документу на земельну ділянку та відомості про неї внесено до автоматизованої системи, а саме:

 1) копія документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою – також копія документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;

2) договір оренди земельної ділянки із земель приватної власності, (кількість примірників договору повинна бути на один примірник більша, ніж кількість сторін договору);

3) копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів – для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера – для юридичної особи;

4) документи про внесення плати за надання послуг із здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності.

Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.

Вимоги щодо подання документації із землеустрою, яка включає план земельної ділянки і містить відомості про координати поворотних точок меж частини земельної ділянки та обмінний файл відповідають Порядку лише у разі державної реєстрації договору суборенди частини земельної ділянки.

Слід також зазначити, що починаючи фактично вже з 1 серпня 2003 року у відповідності до Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, який затверджено наказом Держкомзему України від 02.07.2003 № 174 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.07.2003 за № 641/7962, необхідною умовою проведення державної реєстрації Центром ДЗК державного акта на право власності на земельну ділянку, форма якого затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року № 449, (так званий “зелений” державний акт) було внесення Центром ДЗК відомостей про земельну ділянку до бази автоматизованого ведення державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), на підтвердження чого друкувалася за допомогою АС ДЗК реєстраційна картка із зазначенням кадастрового номеру земельної ділянки, та відкриття Поземельної книги.

Зазначені вище послуги Центру ДЗК були платними та оплачувалися замовником у розмірах, що встановлені Розмірами оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, які затверджені спільним наказом Держкомзему України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки від 15.06.2001 № 97/298/124, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.07.2001 за № 579/5770.

Окремо слід зазначити, що пунктом 16-3 Порядку встановлено, що територіальний орган Держземагентства відмовляє у державній реєстрації договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності, якщо:

1) документи подані не в повному обсязі;

2) подані документи не відповідають вимогам, установленим цим Порядком.

У разі відмови у державній реєстрації  за  результатами перевірки поданих документів територіальний орган Держземагентства протягом трьох робочих днів готує висновок про відмову в такій реєстрації та повертає подані документи сторонам або уповноваженим ними особам для доопрацювання за актом приймання-передачі.

Отже, вимоги територіальних органів Держкомзему або структурних підрозділів ДП “Центр Державного земельного кадастру”, стосовно надання заявником обмінних файлів (у разі зміни їх змісту, структури, формату (In-4, Xml), для здійснення державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок із земель приватної власності, суперечать діючим нормативно-правовим актам, у разі якщо державна реєстрація зазначених земельних ділянок  відбулася раніше.

Державне агентство земельних ресурсів України